Стаж във Фондация “Тротоар”, София

Фондация “Тротоара” търси стажант!
Работа с тийнейджъри – неформални методи на образование.

място на провеждане Място: Тrotoara Room for Angry People (TRAP) – в центъра на София, на ул. „Братя Миладинови“ 26

Работодател: Фондация “Тротоара”

Фондация “Тротоара” е независима организация, учредена в обществена полза, която е насочена изцяло към младите хора с цел да се осигурят подходящи условия за творчество и изява, да се насърчат тийнейджърите да изградят и развиват своите културни, духовни, интелектуални и национални ценности, да усъвършенстват своите умения и да придобият нови; да се мотивират да бъдат активни, да се учат и да споделят, както и да бъдат подкрепяни в тяхното личностно и професионално израстване като пълноправни членове на българското общество и света.

“TRAP“ (Trotoara Room for Angry People) е проект на фондация “Тротоара”. Там се събират тийнейджърите и прекарват немалка част от времето си.

Ангажиментът е с гъвкав работен график, който ще бъде уговорен преди започването на стажа.

Изисквания към кандидатите:

  • някой, който да бъде приятел на тийнейджърите;
  • да помага с активностите, които се правят в TRAP;
  • да следи дали се спазва списъка от правила.

Заплащане: За начало стажантът е доброволец, тъй като организацията е благотворителна и всичките разходи се покриват с дарения. След като доброволецът се е доказал, предстои платен стаж, а след това и работа!

  За контакт и повече информация: email: eva@trotoara.com

FB: https://www.facebook.com/trotoaracom/
IG: https://www.instagram.com/trap.trotoara/

Източник: Фондация “Тротоара”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.