Стипения за магистратура в Холандия за академичната 2020/2021 година

За шеста година NN Group ще предостави стипендии на български студенти, избрали да учат магистратура в Холандия през 2020/2021 година.

Организатор: NN Group

Цели на програмата:

„NN Бъдеще за теб“ е програма за корпоративна социална отговорност на NN Group. Тя е изградена около три ключови принципа: насърчаване на финансовото образование и независимост; създаване на икономически възможности за младите хора; и подкрепа за семействата с деца, изпитващи финансови затруднения.

 Условия към кандидатите за придобиване на стипендията:

  • Граждани на република България
  • Студенти с ограничени финансови възможности, чиито родители нямат висше образование
  • Да завършат магистратура в Холандия, в областта на финансите, предприемачеството, управлението на риска или икономиката

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, регистрирайте се в сайта и попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 2 април 2020 г.

  За контакт: nnfuturematters@nuffic.nl

 Източник: NN Bulgaria

 YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочения организатор.