Дистанционен практически курс по предприемачество, от 4 май 2020г.

Съдържанието е разработено въз основа на 10-годишния опит на обучителния екип на фондация „Каузи“ и отразява наблюденията и изводите, направени след подготовката на 800+ начинаещи предприемачи за започване на самостоятелна стопанска дейност.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: от 4 май 2020г.

Цели:

Дистанционният практически курс по предприемачество, цели да даде базови практически знания и умения за планиране, стартиране и управление на бизнеса като обхваща основни теми и насоки от предприемачеството.

Състои се от 5 модула, които могат да се ползват независимо един от друг или в своята цялост.

Всеки от модулите включва самостоятелно задание и финално задание за цялостен разработен бизнес план с възможност за получаване на сертификат.

Записалите се за всичките 5 модула от обученията могат да се включат в безплатен бонус модул: Разработване и управление на проекти с донорско финансиране.

Повече информация може да намерите тук.

Такса: Цената на всеки модул е 45 лв. без ДДС.

Регистрирайте се за участие тук.

За контакт: 02 927 73 28, office@kauzi.org

Източник: Фондация “Каузи”

YOUTHub не носи отговорност за курса. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.