Едногодишен доброволчески проект към Social Hackers Academy в Атина, Гърция

Стани активен участник в Social Hackers Academy и помогнете да се даде възможност на бежанците и уязвимите групи чрез обучителни програми за дигитални умения.

място на провеждане Място: Aтина, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: ще има 3 назначавания, като всяко ще бъде с продължителност 12 месеца

Доброволците могат да започнат по всяко време, когато са готови, дори и дистанционно към момента.

Цели на проекта:

Екипът на Social Hackers Academy цели да интрегрира младите хора към културата и пазара на труда чрез образование.

Профил на участниците – граждани на страна от Европейския съюз, изправени пред каквито и да е трудности в живота си като:

 • културни различия
 • някаква неспособност или инвалидност
 • икономически обстоятелства
 • образователни затруднения
 • географски обстоятелства
 • бежанци
 • социални обстоятелства

Дейности на доброволците:

Те ще бъдат включени в ежедневните активности на Social Hackers Academy и ще получат добри знания в 3 основни категории:

 1. Нови технологии, дигитални компетенции
 2. Интеграция на бежанците
 3. Проблеми на пазара на труда (кариерно ориентиране / младежка безработица)

Доброволците ще бъдат включени в двете основни програми:

 1. Курс за пълно програмиране (Full-Stack Web Development)
  (насочен към безработни и бежанци)
 2. Основно обучение за компютърни потребителски умения
  (насочена към по-нискоквалифицирани лица)

Позиции:

 • Уеб програмист – асистент в класовете
 • Асистент за развитие на бизнеса
 • Маркетинг асистент

Подробности за работата:

 • 35-часова работна седмица, от понеделник до петък
 • работен език: английски
 • работни места: класни стаи в Атина, в офисът на организацията или в други организации

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Проектът покрива разходите за настаняване в споделен обзаведен апартамент.

Ще получавате 300 евро месечно за лични разходи и разходи за храна.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени.

Еразъм+ отпуска CIGNA здравна осигуровка безплатно по време на целия проект.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Може да изпратите кандидатурите си в периода 1 април 2020 – 1 април 2022

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 април 2022

   За контакт:

Източник: Social Hackers Academy

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в академията. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.