Фотоконкурс „Америка през моите очи“

ВТУ организира отново студентския фотоконкурс „Америка през моите очи“.

Организатор: Великотърновски Университет „Св. св. Кирил и Методий”

 Профил на участниците:

  •  студенти, посетили САЩ през последните години

Изисквания към снимкте:

  • Условие е да бъдат авторски, придружени с кратко описание (заглавие на снимката, имена на студента, специалност и курс)
  • темите за снимка са: “Хората”, “Градът” и “Природата”

Повече информация може да намерите тук.

  Снимките изпратете на адрес american@ts.uni-vt.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок: 30 април 2020г.

  За контакт: american@ts.uni-vt.bg

Източник: Днес БГ

YOUTHub не носи отговорност за подбора на творби и награждаване на участниците. За повече информация се обърнете към посочения организатор.