Конкурс Civic Europe Idea challenge 2020

Civic Europe Idea Challenge е конкурс за финансиране на граждански идеи и съпътстваща менторска програма.

Организатор: Civic Europe

Избраните граждански инициативи получават административна, стратегическа и методическа подкрепа от екипа на Civic Europe  по време на цялата програма.

Финансирането се предлага за идеи и проекти, които:

 • Укрепват гражданското общество, насърчават гражданска активност и допринасят за гражданското образование в техните местни региони;
 • Ангажират перспективите широк кръг от хора, включващи местните гласове на жители, граждани, семейства,  общински участници или групи, които се чувстват изключени;
 • Се провеждат в даден регион. По-специално села и градове, разположени извън големи градски центрове, с ниска плътност на гражданско сближаванеи малко възможности за ангажираст (граждански пустини);
 • Се тремят към въздействие: възстановяват загубени общински и граждански взаимноотношения и активно се стремят към засилване на гражданско участие;
 • Са в следните държави: България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания;
 • Представят организации с нестопанска цел

Етапи в конкурса:

 • Изпращане на предложение за проект: 15 април – 27 май 2020г.
 • Гласуване между участници*: 8 юни – 29 юни 2020г.
 • Обявяване на краткия селекционен списък: 3 август 2020г.
 • Онлайн интервюта с кандидати от селекционния списък: 20 август – 8 септември 2020г.
 • Онлайн среща с жури: средата/края на септември 2020г.
 • Обявяване на победители: октомври 2020г.
 • Kick-off онлайн среща: ноември 2020г.
 • Реализиране на проекта-идея: ноември 2020г.- декември 2021г.
 • Завършване на проекта (изготвяне на краен доклад): 15 януари 2022г.

*Победтелят в гласуването между участници получава €5,000 и влиза директно в краткия селекционен списък.

 Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете вашия проект-идея тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за подаване на проектите за първи етап на конкурса: 27 май 2020 г.

 За контакт:  civiceurope@mitost.org

Източник: Civic Europe

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.