Конкурс “Green Talents Award” 2020 г.

Green Talents е международен форум за високите потенциали в устойчивото развитие, който кани пионери в науката да кандидатстват с техните иновативни проекти.

Организатор: German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

Цели на програмата:

Програмата „Зелени таланти“ се организира от Германското Федерално Министерство на Образованието и Изследванията от 2009 г. Провежда се под патронажа на германския министър на образованието и научните изследвания г-жа Аня Карличек. Почитайки 25 млади международни изследователи всяка година, инициативата успешно насърчава глобалния обмен на иновативни зелени идеи в областта на устойчивостта.

Наградата за зелени таланти 2020 включва

  • покана за изцяло финансирания двуседмичен научен форум през октомври 2020 г., състоящ се от:

– посещения на водещи немски съоръжения за устойчивост, институции и компании с представяне на техните водещи научни изследвания и проекти,

– индивидуални срещи с немски експерти за обсъждане на възможностите за предстоящи съвместни усилия върху научни изследвания и сътрудничество,

– възможности за работа в мрежа на церемонията по награждаването в Берлин с участието на възпитаници на Green Talents,

  • напълно финансиран изследователски престой до три месеца в институция по ваш избор в Германия през 2021 г.,
  • достъп до отличената мрежа на възпитаниците на Green Talents.

Изисквания към кандидатите:

  • студенти в магистърски програми, докторанти, постдокторанти, както и млади специалисти
  • да имат не повече от три години професионален опит
  • да докажат отлично владеене на английски и оценки над среден успех

 Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, трябва да се регистрирате и да попълните апликационната форма тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 май 2020 г.

 За контакт: greentalents@dlr.de

Източниик: Green Talents

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници. За повече информация се обърнете към посочения организатор.