Национален конкурс за есе в областта на социалното познание, до 31 май 2020 г.

Конкурсът се организира от Катедра „Социология“ при Философски факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Условия на конкурса:

  • Участниците могат да развият една или повече теми под формата на есе.
  • Темата е свободно избрана от областта на: образованието, семейството, политиката,
    религията, масовите комуникации, общуването между поколенията, пазара на труда,
    миграцията и др.
  • Есето да бъде с обем от 3 до 5 страници.

Отличените разработки получават сертификат за постижения и право за записване в специалност Социология на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

За да участване, изпратете есето си на gerian@swu.bg; vmilenkova@swu.bg

Краен срок за кандидатстване: 31 май 2020 г.

За контакт: gerian@swu.bg; vmilenkova@swu.bg

Източник: Югозападен университет “Неофит Рилски”, Философски факултет

YOUTHub не носи отговорност за избора на победители в конкурса. За повече информация се обърнете към посочената организация.