Обучение Get started with Jobs Traineeships, 21-24 юни 2020г. във Вроклав, Полша

Това обучение се фокусира върху проектите за заетост и стаж в Европейския корпус за солидарност.

Място: Вроклав, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 21-24 юни 2020г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Полша

Изпращаща организация: ЦРЧР

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на мобилността:

  • Даване на възможност на организациите да планират, координират и изпълняват висококачествени проекти за работа и стаж.
  • Разгледайте предимствата на Европейската служба за трудова заетост и стаж и по-подробно разгледайте качествените елементи на проектите на Европейски корпус за солидарност
  • Обменяне на практики и запознаване с други участници в тази област
  • Насърчаване и вдъхновяване на организациите да кандидатстват за проекта в рамките на програмата на Корпуса за солидарност.

Обучението е отворено за организации, които нямат Знак за качество не само от НПО, но и от бизнес сектора, желаещи да правят проекти за работа и стажове в Европейския корпус за солидарност.

Профил на участниците:

  • организации и институции, които не носят Знак за качество на работа/стаж; представящи бизнес сектора(корпорации и компании)
  • организации, успешно въвели практики за корпоративна социална отговорност и такива, които са в процеса на получаване на Знак за качество на работа/стаж
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво

 Повече информация може да намерите тук.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 4 май  2020 г.

Дата на селекция: 15 май 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт: Lia Sayadyan-Górzańska,lia.sayadyan@frse.org.pl, +48 224-631-431 / Waldemar Banaszek, wbanaszek@frse.org.pl,+48 224-631-421

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.