Обучение към Съвета на Европа за човешките права

Съветът на Европа създаде нова версия на своето безплатно 5-часово онлайн обучение “Introduction to the European Convention on Human Rightс”.

Проектът е насочен към:

  • юридически специалисти
  • публичните власти
  • гражданското общество
  • студентите

“Европа има най-силната система за международна защита на човешките права в целия свят, благодарение на Европейската конвенция за правата на човека. За да успее системата да изпълни потенциала си, имаме нужда адвокатите, съдиите, държавните служители, НПО-та и другите професионалисти из цяла Европа да научат как тя действа и да използват тези знания в ежедневната си работа”, каза главния секретар на Съвета на Европа Мария Пейчинович Бурич.

Обучението съдържа модули върху Европейската конвенция за правата на човека, Европейския съд по правата на човека и, за първи път, изпълнението на съдебните решения от  Съда в Страсбург, което е съществено, за да се покачат стандартите за човешките права.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Обучението е безплатно.

Може да участвате на следния линк.

краен срок за кандидатстване Продължителност на курса: 5 часа

 За контакт: +33 (0)3 88 41 20 00

Източник: Съвет на Европа

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.