Обучение за европейски обучители по програма Еразъм + „Youth in Action Projects 2020/2021“, в Португалия, Германия и Италия, 18 септември 2020 г. – 26 юни 2021 г.

Възможност за обучители с компетенции и мотивация да допринесат за подобряване на качеството на проектите в рамките на програмата „Еразъм +: Младежта в действие“.

място на провеждане Място: Португалия, Германия и Италия

период на провеждане  Период на провеждане:

 • 1-ви семинар: 18– 27 септември 2020 г. в Португалия;
 • 2-ри семинар: 15 – 24 януари 2021 г. в Германия;
 • 3-ти семинар: 19 – 26 юни 2021 г. в Италия.

Организатор: SALTO Training and Cooperation (SALTO Resource Centre)

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на обучението:

В рамките на обучението участниците имат възможност да развият допълнително своите компетенции като обучител. В съответствие с Европейската стратегия за обучение в рамките на програмата „Еразъм +: Младежта в действие“ обучението счита, че следните умения са от съществено значение за работа като обучител по неформално образование:

 • компетентност да се разбират и улесняват индивидуалните и груповите учебни процеси;
 • компетентност за създаване на образователни програми;
 • компетентност за успешно сътрудничество в екипи и комуникация;

 Профил на участниците:

 • да са участвали поне три пъти в екип от обучители, които разработват, прилагат и оценяват обучителен курс в рамките на неформалното образование;
 • да имат международен опит в областта на младежката работа с функция на отговорност (не само като участник) – организиране на международни младежки проекти, водене на младежки обмен, наставничество на доброволци на ЕДС и др.
 • да имат потенциала и необходимостта от развиване на квалификации за обучение;
 • да могат да провеждат курсове за обучение на английски език.

 Този курс изисква значителна инвестиция от страна на участниците: общо трябва да планирате поне 55 дни:

 • 28 семинарни дни (включително пътуване);
 • общо 12 дни за обучителния проект (подготвителна работа, предварителна среща и самия курс);
 • 15 дни (средно 1-2 дни на месец) за спазване на личните ангажименти за обучение, онлайн работата, менторни разговори и др.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Всички разходи (настаняване, пътуване, визи и т.н.), свързани с участието в обучението, ще бъдат покрити от националните агенции, участващ в този проект, с изключение на такса за участие, която варира в зависимост от страната.

Моля, свържете се с националната агенция, за да научите повече за финансовите подробности и как да организирате резервацията на билетите за пътуване и да възстановите пътните разходи. Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г.

Дата на селекция: 30 юни 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bgкато препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

 За контакт:

Blanka Thees

E-Mail: blanka@salto-youth.net

 Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.