Проектът NEETs in Entrepreneurship

В рамките на проекта, 1600 младeжи, които не учат и не работят (NEETs), ще получат обучение и подкрепа за започване на първа работа, кариерно развитие и стартиране на собствен бизнес.

място на провеждане Място: онлайн

Организатор: Junior Achievement Bulgaria

Изисквания към кандидатите:

  • Кандидатите не работят и не посещават форма на образование или обучение
  • Са на възраст между 18-29 години
  • Програмата се фокусира върху тези, които не са преминали бакалавърски изпит или имат ниско образование и/или кавлификация в селските райони, малкоте градски или необлагодетелствани общностни от икономическа гледна точка;

Програмата включва серия уебинари и онлайн менторски сесии, както и да се свържат с компании от реалния бизнес,

Обученията са част от проект “NEETs предприемачи” и са подкрепени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм.

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: Facebook, LinkedIn

Източник: NEETs in entrepreneurship 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.