Временна комисия „Анализи и проучвания“ към НМФ

Национален младежки форум удължава срока за кандидатстване за временна комисия “Анализи и проучвания”.

място на провеждане Място на провеждане: дигитално

Организатор: Национален младежки форум

Дейността на Комисията е пряко свързана с изпълнението на проект “Гласът на младите” по програма Европейски корпус за солидарност и цели осъществяването на картографиране на младежките организации и активности в страната и създаване на актуална база данни за проследяване развитието на младежките политики по места.

 Профил на участниците:

  • Доброволци, студенти и млади хора
  • Познават НМФ и неговите приоритети
  • Притежават основни знания за младежките политики
  • Притежават умения за анализиране и обобщаване на данни, изготвяне на доклади и работа с Google Spreadsheet и G Suit

НМФ ти предлага:

Възможност за участие в първата програма на НМФ за картографиране на младежките организации, пространства и активности в страната и създаване на актуална база данни за проследяване на приложението и развитието на младежките политики по места.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 април 2020 г.

  За контакт: secretariat@nmf.bg

 Източник: Национален младежки форум

YOUTHub не носи отговорност за подбора участници. За повече информация се обърнете към НМФ.