Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход.

Организатор: Roma Educational Fund

Профил на кандидатите:

 • Открито да се определят като роми
 • Към момента да са студенти или ще бъдат приети като студенти за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната страна, или държава на местоживеене за академичната 2020—2021 година;
 • Дистанционното обучение не е допустима форма на обучение. Задочното обучение за придобиване на Бакалавърска степен не е допустимо за финансиране във всички програми на РОФ СП.Задочно обучение е допустимо за финансиране единствено за придобиване на магистърска, или докторска степен;

Етапи на канидатстване:

 • Подаване на електронен формуляр и декларация за съгласие за обработка на личните данни. Компонентите на този формуляр включват:
  1. Кратка биография;
  2. Подробна писмена работа, представляваща есе, посветено на проблемите на ромите;
  3. Мотивационно писмо;
 • Потвърждаване на записването.

Пълните правила за кандидатстване може да откриете тук.

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, попълнете електронния формуляр.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г.

За контакт: Орлин Орлинов, orlin.orlinov@romaeducationfund.org

Източник: Roma Education Fund

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочения организатор.