Младежки обмен „GreenNation“ – резултати

Младежкият обмен „GreenNation“ се проведе като фаза 2 от проекта Sustainability Plan между 28 февруари и 8 март в Алшотолд, Унгария с  участието на 36 младежи от 6 държави: България, Испания, Италия, Гърция, Латвия и Унгария.

За участието си в проекта, Калоян Матеков от Сливен казва:

Бях много проятно изненадан от младежкия обмен GreenNation, от ден първи до края. Програмата беше пълна с практически работилници, благодарение на които придобих полезни умения като up-cycling и голям бонус са всички вещи, които сами си направихме – чаши, торби, тетрадки и др. Нещо, което наистина много ми хареса беше импро театъра, който въобще не очаквах, но в който с удоволствие се включих.

Вижте бюлетина, който обобщава резултатите и в който участниците споделят своя опит от програмата!

Разгледайте снимки от проекта: