Стани обучител в Зона 21

Звентото за обучители на Зона 21 е среда за взаимна работа и сътрудничество между експерти в сферата на образованието и работа с целева група 15-29 години.

място на провеждане Място: София

Организатор: Зона 21

Обучителите ще:

  • имат възможност да бъдат част от общност на професионалисти със сходни ценности и принципи на работа, с които заедно да създават качествени обучителни програми за млади хора;
  • ще получат подкрепа и координация на цялостния процес от екипа на Зона 21, и ще имат пространството за творчество и креативност;
  • обучителите, част от Pool of Trainers, ще получават възнаграждание при провеждане на обучителни събития, подкрепа при провеждане на собствени събития в Зона 21 и позициониране сред партньори и клиенти с възможност за допълнителни ангажименти.

Изисквания към кандидатите:

  • обучители с опит от минимум две години в създаването и провеждането на обучения;
  • експертиза и холистичен подход при развитието на компетентности;
  • хора, готови да взаимодействат с останалите обучители в Pool of trainers, с които заедно създават иновативни обучителни програми.

Повече информация може да намерите тук.

 Кандидатствайте като попълните този формуляр.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 май 2020 г.

За контакт: hello@zona21.bg

Източник: Зона 21 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата програма. За повече информация се обърнете към посочения организатор.