Стани посланик на проекта „Game on | Do not let climate change end the game”

Търсят се младите хора, които да се присъединят към глобалната борба с климатичните промени. Включи се до 22 май.

място на провеждане Място: цяла България

Организатор: Game On Biodiversity

 Профил на кандидатите:

 • Интерес се от климатичните промени
 • Желание за изучаване тяхното въздействие върху българското общество и природа
 • Интерес към науката, предприемачеството или изкуството
 • Между 18 и 35 годишна възраст
 • Желание за изследване на въздействията на климатичните промени върху:
  – биоразнообразието или конкретни видове
  – природните ресурси и екосистемните ползи
  – живота на хората в социален, икономически или културен аспект
  – отношението и опазването на природата

Организацията предлага:

 • обучение за въздействието на климатичните промени
 • менторска подкрепа в създаването, редакцията и визуализацията на твоята работа
 • маркетинг и комуникационна подкрепа – популяризиране на твоите идеи чрез публикации в социалните мрежи и в някои от най-добрите български медии
 • включване в специално организирани събития– лагери сред природата, застъпнически дейности, културни и спортни събития
 • финансиране на твои пътувания в България с цел събиране на данни, създаване на журналистически материали или лични интервюта със засегнати общности и т.н., за да реализираш твоето проучване или идеята си
 • възможност за международен обмен с други млади хора от 8 държави в Европа и съвместно участие в срещи на високо равнище за политиките за климата
 • шанс за двама от вас да пътуват до Латинска Америка, където да направят собствено проучване в едни от най-засегнатите от климатичните промени страни

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 22 май 2020 г.

 За контакт: gameon@biodiversity.bg

Източник: Gameon.biodiversity.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати. За повече информация се обърнете към посочения организатор.