Стипендии за образование в чужбина: “Иди, учи и се върни”

Фондът за стипендии “Иди, учи и се върни” на Тук-Там подкрепя мотивирани българи да следват магистратура в чуждестранен университет и след това да приложат наученото в България.

Организатор: Тук-Там

 Условия за кандидатстване

За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте на следните условия.

 • Имате българско гражданство;
 • Притежавате бакалавърска или магистърска степен, придобита между 1 януари 2015 и 31 юли 2020;
 • Стартиран процес за кандидатстване в магистърска програма в чуждестранен университет;
 • Високо ниво на владеене (B2) на езика, на който ще се провежда обучението;
 • Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина.

През 2020 г. бъдещите стипендианти имат възможност да кандидатстват за 2 конкурса едновременно за стипендия от 10 хиляди лева:

 1. за общите стипендии на Неделя и Тук-Там (отворени за кандидати от всички специалности)
 2. както и за една от двете специализирани стипендии.

Стипендията на Playtech и Тук-Там е за кандидати от сферите на технологии, компютърни науки, информатика, софтуерно инженерство, изкуствен интелект и др.

Стипендията осигурена от PostScriptum и Тук-Там е ориентирана към устойчиво развитие, зелен мениджмънт и финанси, климатични промени, социално предприемачество и иновации, корпоративна социална отговорност.

Права и задължения

По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират Тук-Там за хода на следването си. След завършването си ще могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да положат всички усилия да бъдат наети на работа в България за период от поне една година.

период на провеждане  Процедура за кандидатстване за 2020:

 • до 5 юни – Кандидатстване по документи
 • до 10 юни – Одобрените кандидати ще получат отговор
 • до 15 юни –Кандидатите ще трябва да запишат видео до 2 минути
 • до 22 юни – Избраните от журито ще получат покана за интервю
 • 23 юни – 4 юли – Индивидуално интервю
 • 7-9 юли – Обявяване на стипендиантите за 2020 г.

 Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, регистрирайте се в сайта, попълнете формуляра и изпратете CV и мотивационно писмо.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 юни 2020 г.

Източник: NGO BG

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендианти. За повече информация се обърнете към посочения организатор.