Стипендия „Милениум Клуб България 2020“

Стипендията е на стойност 5000 лв. и е предназначена за подпомагане на покриването на академичните разходи на талантливи българи.

Организатор: Милениум Клуб

Цели на стипендията:

Стипендията е насочена към хора, които предстои да започнат курса си на обучение през 2020 – 2021 година и имат затруднения с финансирането на учебните такси или студентското общежитие. Въпреки това обаче ще бъдат разгледани и кандидатурите на вече учащи студенти, независимо от оставащия им период на обучение. Кандидатите ще бъдат оценявани по академичен успех, извънкласна дейност и ниво на финансово затруднение, което би попречило на тяхното бъдещо академично развитие. Конкретната специалност и местоположение на избраното от тях учебно заведение няма да бъдат взети предвид при избора. Стипендията е отворена за всички специалности и университети.

Изисквания към кандидатите:

  • ученици и студенти, независимо от специалността (науки, изкуства, спорт и т.н) и избраното учебно заведение

Повече информация може да намерите тук.

Стипендията е еднократна и е на стойност 5000 лв.

Избраният студент ще получи финансова стипендия, както и менторска подкрепа от подходящ член на “Милениум Клуб България”.

За да кандидатствате, изпратете следните документи на електронен адрес scholarship@millenniumclub.org:

  • Мотивационно писмо (до 800 думи)
  • CV, включващо академични оценки и извънкласни постижения
  • Финансова декларация (бланката е прикачена тук)
  • Препоръка от преподавател (по избор)

Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 10 юли 2020г.

За контакт: scholarship@millenniumclub.org

Източник: economy.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на кандидати за стипендията. За повече информация се обърнете към посочения организатор.