ТАНДЕМ – менторска програма набира студенти и ученици, 18 май – 30 август 2020 г.

ТАНДЕМ е доброволческа програма за студенти, която предлага пространство за социална и културна ориентация чрез индивидуален подход за преодоляване на езиковата бариера за мигранти и лица, търсещи или получили международна закрила.

период на провеждане  Период на провеждане: 18 май – 30 август 2020 г.

Цели на проекта:

 • подобряване на българския език в неформална среда
 • интеграция като двустранен процес – от една страна, подпомагане на мигрантите, а от друга, подпомага приемащото общество да бъде по-толерантно и включващо
 • по-добра културна ориентация посредством темите, които са избрани за дискутиране и живия контакт с местната общност
 • увеличаване на социалния кръг на мигрантите, посредством индивидуални срещи с менторите и групово организирани мероприятия и посещения
 • увеличаване на възможностите пред мигрантите за намиране на работа, стартиране на собствени проекти, бизнеси и инициативи

Изисквания към кандидатите за ментори:

 • да са студенти или ученици (11 или 12 клас)
 • да споделят ценностите на доброволчеството
 • да имат опит или желание за работа с хора от различни култури
 • да са готови да участ нови неща – програмата предвижда начално обучение и среща за междинна оценка
 • да имат възможност да провеждат срещите онлайн (при необходимост)
 • да са отворени към света и да виждат в предизвикатекствата възможности за растеж и промяна.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате за ментор, попълнете апликационната форма.

А ако искате да намерите ментор, с който да направите своя тандем, попълнете формуляра за участие за бенефициенти.

 Краен срок за кандидатстване: 15 май 2020 г.

За контакт:  projects@cvs-bg.org   тел.: +359 884 766 459

Източник: CVS Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в менторската програма. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.