Участвай в #ОбразователнаФабрика

Доброто образование е най-сигурната атестация за успеха в живота.

място на провеждане Място: цяла България

Oрганизатор: Education factory

Цели на проекта:

  • Идеята на проекта е да предоставим реална възможност за обучаващи се и обучители да представят, изпитат и научат по ефективен и практически начин интересни науки, изкуства, музика и преживявания.
  • Екипът на проекта цели да представи качествено, информиращо и детайлно проучване за развитието на една от по-горе изброените категории (ученици, учители, родители, организации или друг тип институции), давайки възможност за избор на различни категории за търсене и проучване, като интерес, локация, развитие, нива на преподаване и обучение и други.

Профил на участниците:

Проектът “Образователна фабрика” се разпределя в четири направления, спрямо профила на желаещия да се включи, както следва:

1. За ученици
2. За учители
3. За родители
4. За професионалисти, организации, официални институции, университети, колежи и много други.

Стъпки за участие в програмата:

1. Регистрация.
2. Избор на направления и ключови елементи: Изборът на направления за развитие и получаване на допълнителна информация от регистриралия се са важни елементи, които ще помогнат за извършване на правилно проучване и откриване на организация, университет или друг тип институция, които ученикът може да посещава като извънкласна дейност, развивайки друг тип умения и прилагайки своите знания на практика.
3. Провеждане на кратък разговор или друг тип комуникация.
4. Проучване от страна на организатора и изпращане на резултати до 7-работни дни.
5. При проявен интерес от предложените опции, екипът се свързва с ученика/родителя/учителя и провежда разговор с цел потвърждаване на избора и преминаване към следваща стъпка за участие в програма на избраната организация или институция.
6. Съставяне на график за провеждане на занимания/уроци/практически дейности.
7. Същинска част и провеждане на уроците/заниманията за определен период от време.
8. Предоставяне на обратна връзка и прозрачност на комуникация.
9. Финализиране участието на ученика/студента.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: няма

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

   За контакт: educationfactorybg@outlook.com

Източник: #ОбразователнаФабрика

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.