Академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 2020 г.

Конкурсът има за цел да подкрепя млади изследователи в сферата на икономическата наука.

Организатор: Институт за икономическа политика

В първата фаза на конкурса кандидатите следва да представят концепция за изследователска разработка по актуален проблем в едно от трите тематични направления за 2020 година:

  • глобална икономика и/или международни финанси;
  • икономическа политика на България;
  • икономически измерения на устойчивото развитие.

 Изисквания към кандидатите:

  • млади изследователи на възраст до 35 години с българско гражданство, които към 1 юни 2020 г. спадат към една от следните три категории:
  • млад учен, извършващ научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация (в България или чужбина) с магистърска степен, придобита преди не повече от 10 години;
  • докторант в процес на придобиване на образователна и научна степен „доктор“ (в България или чужбина);
  • постдокторант с придобита образователна и научна степен доктор (от българска или чуждестранна институция) в рамките на предходните 5 години.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награден фонд:

Тази година наградният фонд на конкурса е в размер на 3000 лв., като той се разпределя между лауреатите в трите тематични направления.

 За да участвате в конкурса, изпратете изследователската си разработка на ел. поща award@epi-bg.org на вниманието на Десислава Петрова, Програмен директор и Мениджър събития в EP.

Краен срок за участие: 5 юли 2020 г.

За контакт: (02) 952 29 47 / epi@epi-bg.org

 Източник: Институт за икономическа политика

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.