Асистент на Ръководител проекти – Българска Хънтингтън Асоциация

Българска Хънтингтън Асоциация търси стажанти по проект “Студентски практики”

Работодател: Българска Хънтингтън Асоциация

Изисквания към кандидатите:

  • да имат добри познания по английски език
  • могат да кандидатстват студенти от цяла България
Сфера и дейност:
  • Защита на човешки права
  • Здравеопазване, права на пациента
  • Социални услуги

Организацията предлага:

  • Студентите ще се обучават относно подготовката за кандидатстване и изпълнението на проекти и кампании с национално и европейско финансиране
  • Графикът на стажа, ще бъде съобразен с университетската програма на студентите
  • Ще бъде предоставена възможност, както за участие в текущи проекти на организацията, така и в разработването на бъдещи такива
  • Ще има възможност и за участие в различни мероприятия и дейности организирани от Сдружението, като мероприятия за набиране на средства, дейности насочени към популяризиране на каузата, конференции, семинари и др.
Задачите, които ще изпълнява студентът:

Свързани са с участие в реален проект на организацията, подготовка на формуляр и документи за кандидатстване. Участие в кампания за набиране на средства/ информационна кампания, подготовка на провеждане на събития.

Повече информация може да намерите тук или се свържете с посочения работодател.

Заплащане: Всеки успешно завършил студент, ще получи стипендия в размер на 600 лв.

За контакт: тел. 0876510846, ел. поща – info@huntington.bg

Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.