Форум “Младежи, учещи и/или работещи зад граница” в Пампорово, 9-13 септември 2020г.

В младежкия форум ще вземат участие поне 70 младежи, 30 експерти в различни области на обществения и икономическия живот и 10 представители на различни държавни, общински и други институции.

място на провеждане Място: Пампорово

период на провеждане  Период на провеждане: от 9-ти до 13-ти септември 2020г.

Организатор: Сдружение „Организация на българските студенти Браво“

Относно събитието:

По време на форума ще се проведат кръгли маси по различни обществени, икономически и социални теми, обсъждане на добрите практики в различните държави, работилница за иновативни младежки проекти, културни мероприятия и др.

Профил на участниците:

  • млади хора на възраст между 18 и 30 години;
  • дипломирани или настоящи студенти в чужбина – целта на организаторите е да се съберат студенти от поне 30 държави по света;
  • добро владеене на български език;
  • активна гражданска позиция, например участие в НПО или неформални младежки организации;
  • лична мотивация за участие във форума и интерес към създаване на контакти с младежки и студентски организации на българи, живеещи в чужбина;
  • предимство при подбора са предишния опит и участие в различни младежки събития.

Цели на форума:

  • предоставяне на възможност на младите хора да споделят своите възгледи, цели и идеи, а представителите на институциите да представят възможностите пред младите в областта на младежките политики, икономическата и социалната сфера;
  • полагане на основи на бъдещи съвместни проекти и дейности между младежите, институциите и младежките организации, чрез обсъждане на възможности за реализиране на иновативни проекти в различни сфери;
  • повишаване на самочувствието на младите хора, като им се предостави възможност да изразят открито своите идеи пред представители на местната и държавната власт и експерти в различни области на обществено-икономическия живот;
  • представяне на възможности за съвместно иновативно взаимодействане с местната и държавната власт.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Разходите по време на Форума се поемат от Организаторите, с изключение на транспорта от и до курортен комплекс Пампорово.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2020 г.

Подбор и уведомяване на избраните кандидати за участие: до 30 юли 2020г.

За контакт: bgstudents.events@gmail.com

Източник: Сдружение „Организация на българските студенти Браво“

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници във форума. За повече информация се обърнете към посочения организатор.