Kонкурс за проекти „Моята професия – моето бъдеще”

С идеята да помогне на родния бизнес в търсенето на квалифицирани служители и да съдейства в изграждането на тясна връзка между учебните заведения и предприемачите,  Порталът на българските общини KМЕТА.bg организира национална кампания „Моята професия – моето бъдеще”.

Организатор: KМЕТА.bg 

Кампанията има конкурсен характер и е насочена към активни студенти, учащи във висши учебни заведения в България. Целта е стимулиране на творческия потенциал и изява на бъдещите млади специалисти по конкретни професионални теми, което ще им позволи да демонстрират креативност, индивидуалност и оригинални новаторски идеи.

Условия за участие:

 • Право на участие имат студенти, навършили 18-годишна възраст, с активни студентски права
 • Участието в конкурса е индивидуално и доброволно. Всеки участник може да изпраща до 1 /един/ свой авторски проект по конкретно зададена тема/направление, съгласно приложения към тези правила списък, в избрана професионална област, като изрично трябва да се посочи за коя компания е разработен проектът.

Теми за проекти:

Пощенска банка

Бъдещето обича смелите: Провокирай го с твоята идея за дигитален банков продукт от ново поколение

Виваком

Pay by Vivacom – изготвяне на комуникационна стратегия как приложението да бъде  популяризирано сред студентите и да го използват в ежедневието си

Аурубис България

Нисковъглеродна енергия за енергоемко производство. Предложете възможности.

(Още информация за темата – четете ТУК)

Нова Броудкастинг Груп

Цялостна стратегия за развитие и популяризиране на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп – „ПРОМЯНАТА”.

Филип Морис България

Стратегия за провеждане на информационна кампания за намаляване на замърсяването с цигарени филтри на околната среда и концепция за прилагането ѝ чрез публично-частни партньорства с общините в България.

(Още информация за темата – четете ТУК)

Джи Пи Груп

Строителството през 21 век – инфраструктурното бъдеще на България. Плюсовете и минусите в строителството на магистрали.

TheMayor.EU

Иновативни техники и инструменти при комуникирането на местни политики: Надграждаме заедно платформата TheMayor.EU.

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Бъдещето на автоматизираните системи за управление на въздушното движение. Приложение на изкуствен интелект. Възможности за дистанционна работа на Ръководителите на полети извън центровете за обслужване на въздушното движение.

Риск Електроник

Дигитализацията на работното място: Как различните сектори на икономиката могат да внедрят новите технологии – напълно или частично? Къде има възможност за дистанционна работа чрез платформи, офис в облака, автоматизация, използване на AI и други? В кои сектори ще се наложи цялостна промяна на бизнес модела, за да се адаптират към дигиталната реалност?

Университети – партньори на кампанията:
 • СУ „Св. Климент  Охридски”
 • Университет за национално и световно стопанство – София
 • Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 • Технически университет – София
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
 • МГУ „Св. Иван Рилски” – София
 • Висше училище по застраховане и финанси – София
 • Висше строително училище „Любен Каравелов” – София
 • Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”  – София
 • Висше училище по телекомуникации и пощи – София
 • Лесотехнически университет – София
 • Нов български университет – София
 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
 • Аграрен университет –  Пловдив
 • Университет по хранителни технологии – Пловдив
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
 • Икономически университет –  Варна
 • Технически университет – Варна
 • Висше училище по мениджмънт  – Варна
 • Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Тракийски университет – Стара Загора
 • Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов
 • Американски университет в България – Благоевград
 • ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
 • Технически университет – Габрово
 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
 • Русенски университет „Ангел Кънчев”

В кампанията могат да кандидатстват и студенти от други университети по общите условия на „Моята професия – моето бъдеще”.

Преди да се включите в конкурса, запознайте се с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди:

Компетентно жури, представено от компаниите – партньори на инициативата, ще определи наградените участници в националната кампания. Всяка от представените фирми има право да избере само един победител по темата, която е анонсирал, който ще получи парична награда в размер на 2000 /две хиляди/ лева, както и възможност за кариерно развитие в съответната компания (по преценка на компанията).

 За да участвате в конкурса, трябва да подадете своята кандидатура, като се регистрирате и изпратите своя иновативен проект по избрана тема на специално създадена платформа.

Всеки кандидат сам качва проекта си на специално създадената платформа – ТУК, като трябва да попълни всички полета, да приложи проекта си, нужните декларации, както и да се съгласи с Общите условия на кампанията „Моята професия – моето бъдеще”.

Краен срок за участие: 14 юни 2020 г.

За контакт: my_job@kmeta.bg

Източник: KМЕТА.bg

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.