Kонкурс за стипендии за обучение и специализация във Виетнам от учебната 2020/2021 г.

Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани във виетнамски държавни висши училища, считано от учебната 2020-2021 година

място на провеждане Място: Виетнам

период на провеждане  Период на провеждане: Обучения и специализации, започващи от учебната 2020/2021 г.

Организатор: Министерство на образованието и науката

Министерството на образованието и науката преобявява конкурса за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам. Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани във виетнамски държавни висши училища, считано от учебната 2020-2021 година

Видове стипендии:

  • 2 стипендии за обучение в образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“;
  • 2 стипендии за обучение в образователната и научна степен „доктор“;
  • 2 деветмесечни стипендии за следдипломна специализация или научни изследвания, делими за срок минимум от 3 месеца;
  • 2 краткосрочни езикови специализации за период от 6 месеца до 1 година;
  • 2 места за летни езикови семинари, съответно по виетнамски език.

Общи изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;
2. Да владеят виетнамски или френски или английски език (препоръчително);
3. Възраст на кандидатите: – за обучение в ОКС „бакалавър” или „магистър“ след средно образование – до 25 г.; 2 – за обучение в ОКС „магистър” след придобита степен „бакалавър” – до 35 г.; – за обучение в образователната и научна степен „доктор“ – до 40 г.; – за преподаватели и изследователи – до 50 г.
4. Да притежават международен паспорт, валиден за целия престой на обучение във Виетнам или наймалко една година от датата, на която се очаква пристигане във Виетнам;
5. Да са информирани, че специалността на обучение и специализация фигурира във виетнамските висши училища.

В зависимост от стипендиите има специфични изисквания. Запознайте се подробно с тях тук. .

Повече информация може да намерите тук.

Виетнамската страна осигурява на приетите по Споразумението студенти, докторанти и специализанти:

  1. Освобождаване от такси за обучение в държавните висши училища.
  2. Месечна стипендия в съответствие с действащото национално законодателство.
  3. Настаняване в студентско общежитие и ползване на студентски стол срещу заплащане при условията и реда за местните студенти, докторанти и специализанти.
  4. Медицинско осигуряване, съгласно действащото в страната законодателство.

Пътните разходи на студентите, докторантите и специализантите до мястото на обучение или специализация в приемащата страна са за сметка на изпращащата страна или на стипендианта. Обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър”, и в образователната и научна степен „доктор” е на виетнамски език.

Кандидатите, които не владеят езика, следва да завършат едногодишен курс по виетнамски език в авторитетни виетнамски институции.

За да кандидатствате е необходимо да подготвите своите документи (пълен списък може да намерите тук). Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката – бул. “Княз Дондуков” № 2А.

На 30 юни 2020 г. от 10.00 ч. в МОН ще се проведе събеседване с всички кандидати.

След конкурса на одобрените от МОН кандидати ще бъде предоставен формуляр за кандидатстване (на английски и виетнамски език) и информация за другите необходими документи за кандидатстване пред виетнамската страна. Окончателното решение за избора на кандидати е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 юни 2020 г.

 За контакт: тел. 02 9217 630, 02 9217 530 и 02 424 1155.

Източник: МОН

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса за стипендии. За повече информация се обърнете към посочения организатор.