Младежки обмен “Еntrepreneurship as tool for social integration” – 23 септември – 1 октомври 2020, в Помпей, Италия

Главната цел на проекта е да позволи на младите хора да бъдат част от интеграционните процеси на мигрантите и бежанците в техните страни и да ги запознаят със социалното предприемачество като инструмент за социална приемственост.

Място: Помпей, Италия

период на провеждане  Период на провеждане:  23 септември – 1 октомври 2020

Изпращаща организация: Alternativi International

Посрещаща организация: Active youth for Europe

Чрез проекта участниците ще:

  • подобрят досегашните се умения и ще добият нови;
  • разберат какво е социално предприемачество, за какво и как се използва;
  • опознаят мултикултуризма чрез насърчаване на толерантността, взаимното разбиране и диалога между младите хора от различни националности.

Профил на участниците:

  • да се интересува от темата на проекта;
  • да е на възраст 18-25 години;
  • поради темата на проекта предимство ще имат членовете на Alternativi International

Партниращи страни: Италия, България, Испания, Румъния, Полша и Великобритания

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 20 евро

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 24 юни 2020 г.

За контакт: office@alternativibg.org

Източник: Alternativi International 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.