Младежки обмен “Mediability” в Жешов, Полша на 28.09 – 07.10.2020

Сдружение ЗА ТЕБ търси участници на възраст между 18 и 30 години за младежки обмен “Mediability” в Жешов, Полша на 28.09 – 07.10. 2020 заедно с млади хора от няколко европейски държави.

Място: Жешов, Полша

период на провеждане  Период на провеждане: 28.09 – 07.10.2020

Изпращаща организация: Association For You

Кандидатствайте за проекта, aко искате да:

 • помогнете за увеличаване на качеството на живот на хората с увреждания
 • научите как да изразявате себе си чрез различни медии и платформи
 • да придобиете нови социални умения
 • развиете житейски умения, използвайки медийни и лични начини за междукултурно взаимодействие
 • използвате медии за междукултурно учене и разбиране на културни различия
 • получите основни знания за фото и видео заснемане
 • получите информация за различни местни и европейски възможности за младежта

Какво всеки отбор/участник трябва да подготви:

 • апликационната форма
 • презентация за страната си
 • отборни игри
 • националнo ястие/напиткa за международната вечер
 • най-добрите снимки от фазата на презентациите във фейсбук групата
 • workshop, като повече разсяснения за това ще бъдат дадени на предварителната среща за планиране

Какво да си донесете:

 • дрехи, подходящи за времето в Полша, кърпи и неща за лична хигиена
 • трябва да има поне един компютър на отбор
 • всякакви лекарства, които могат да ви бъдат нужни по време на проекта

 Профил на участниците:

 • да са на 18-30 години

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

Кандидатури на хора в неравностойно положение ще бъдат разглеждани с предимство.

 За да кандидатствате, изпратете имейл на i.derilova@foryoubg.org, като не забравяйте в темата на имейла да посочите името на проекта, за който кандидатствате : Младежки обмен “Mediability” в Жешов, Полша.

Краен срок за кандидатстване: 05 юли 2020 г.

За контакт: i.derilova@foryoubg.org

Източник: Association For You

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.