Младежки обмен “Nature, A Resource”, Италия, 19-26 септември 2020г.

Асоциация Walk Together търсят участници за обмен, свързан с натуралистичните и културни аспекти на териториите като ресурс и възможност за работа.

Място: Сардиния, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: от 19 до 26 септември 2020г

Цели на проекта:

Проектът започва от съображението, че в много европейски държави продължава да съществува ситуация на социално-икономическа криза, която носи със себе си реалност на изоставане в някои сфери. В тези ситуации много млади хора се сблъскват с голяма, лишаваща социално, ситуация, която ги принуждава да емигрират в търсене на работа или специализация и да живеят в неопределеността на своите лични и работни перспективи.

Настоящият проект предлага път на младежки обмен и обучение, фокусирани върху възможността за мислене за собствената територия, за нейните натуралистични и културни аспекти и за връзката между тези две измерения, като зa ресурс и възможност за работа. Проектът има за цел да осигури стимул чрез познаването на характеристиките на територията Sulcis (подрегион в Сардиния) с непрекъснати препратки към европейските реалности, представени от участниците в обмена, анализ на потенциалът и споделяне на идеи, които могат да бъдат причина за размисъл за създаване на работна среда за млади хора от различни региони и държави, но обединени от вижданията за бъдеща работа.

Профил на участниците:

  • 4 участници между 18 и 25 г. и един групов лидер без възрастови ограничения
  • Ниво на английски език – поне А1 за участниците и поне В2 за груповия лидер
  • Да са граждани на една от партниращите държави – България, Гърция, Испания, Италия, Унгария, Португалия

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

 Такса за участие:

Таксата за участие е 40 евро.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до  евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 26 юни 2020 г.

За контакт: ngo.walktogether@gmail.com

Източник: Association WalkTogether

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.