Младежки обмен “Promoting Inclusion and Employment trough Art” в Бребу, Румения

Проектът е фокусиран върху приобщаването на мигранти и бежанци, идващи в Европа, които търсят убежище и имат нужда от помощ при преходни законови процедури.

Място: Бребу, Румъния

период на провеждане  Период на провеждане: 1.09.2020 – 10.09.2020

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Цели на проекта:

– да се обединят 48 млади бежанци и мигаранти, за да развият комуникативните си умения и да се научат как да ги използват за създаване на връзки с местната общност; 

– да се увеличат възможностите за заетост на бежанци и мигранти чрез опзнаването на Europass CV, да се научат как да се държат по време на интервю и да разберат какви са изискванията на пазара на труда в 8-те европейски държави;

– да се даде възможност на участниците да организират събития „Жива библиотека“ в своите общности, за да осигурят безопасно пространство, където ще могат да споделят своите житейски истории;

– да се разбере важността на подкрепата на бежанци и мигранти, търсещи убежище в Европа, чрез използването на художествени инструменти като театър, музика, занаяти и т.н.

Профил на участниците:

-1 ръководител на група (младежки работник с опит в неформалното образование, на възраст 18+) и 6 участници на възраст 18-30 години;

– участниците трябва да се интересуват от това как да се борят с дискриминацията спрямо групите в неравностойно положение, като акцентът е поставен върху общността на бежанците и мигрантите в тяхната страна.

Участващи държави: Румъния, България, Италия, Гърция, Република Северна Македония, Уелс (Обединеното кралство), Литва, Турция

 Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 35 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 180 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 19.07.2020г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.