Младежки обмен “The Mythical Europe Youth Exchange”, Полша, 29 август – 03 септември 2020

Целта е чрез този проект да се разкаже историята на Европа с думите на участниците, следвайки познати легенди и истории за това кое ни събира, а не кое ни разделя; за общи ценности; за нашата личност като европейци.

Място: Jastrzębia Góra, Poland

период на провеждане  Период на провеждане: предварителна среща 01-02.07.2020 (само 1 групов лидер)
Младежки обмен 29.08.2020-03.09.2020

Цели на проекта:

  • да се обогатят знанията на участниците за Европа, европейската интеграция, Европейския съюз и неговите ценности
  • да се насърчат ценности като плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство между половете
  • подобряване на меките умения като групова работа, вземане на решения и асертивност (умението да бъдеш способен да отстояваш правата си или правата на другите хора по спокоен и положителен начин, без да бъдеш агресивен или пасивен)
  • подобряване на общите компетенции на участниците като самоуважение, чужди езици, съзнаване за култура, представяне

Профил на участниците:

  • за груповият лидер – няма възрастови ограничения
  • за участници – от 20 до 26-годишни
  • двама от участниците да са в по-затруднена ситуация – пр. мигранти или бежанци, които имат законно позволение да живеят в държавата

Повече информация може да намерите тук.

 Такса за участие:

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Транспортните разходи се покриват до 275€ евро на участник от България.

Има административна такса от 35 евро и тя е само за кандидатите, които са одобрени да участват в проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 28 юни 2020 г.

За контакт: https://activebulgariansociety.org/contact

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.