Обучение “Ментор по доброволчески дейности” онлайн, 22-30 юни 2020 г.

Онлайн обучението дава възможност да разгледате по-подробно ролите, отговорностите и други важни аспекти, свързани с менторската дейност.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 22 – 30 юни 2020 г.

Организатор: Online Training Courses for E+ Youth Workers

Тази мобилност се организира от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на обучението:

Курсът цели да предостави информация по теми като разграничението между менторство и консултиране, ролята и отговорностите на ментора. Участниците ще разгледат различни аспекти, свързани със знанията и уменията на един ментор, като планирането и провеждането на сесия.

 Профил на участниците:

  • доброволци, младежки работници
  • възраст над 18 години
  • владеене на един от работните езици на курса
  • Курсът се предлага на английски, румънски, италиански и испански. Можете да изберете езиковата група, която е най-подходяща за вас.

 По време на този курс участниците ще:

  • бъдат запознати с концепциите за менторство и консултиране;
  • бъдат запознати с психологията на менторството;
  • разберат съществените аспекти на доброволческите дейности в контекста на проекти Erasmus + / ESC
  • придобият знания за ролята и отговорностите на ментора в проектите по Erasmus + / ESC;
  • научат за практическото прилагане на менторството и за различните модели на наставничество.

 За завършване на курса са необходими между 32 и 40 часа, в зависимост от темповете на самостоятелното обучение. Участниците могат да изберат свой собствен период на обучение в рамките на общия курс.

 Повече информация може да намерите тук.

 Няма такса за участие.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2020 г.

Дата на селекция: 21 юни 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл.

За контакт:

E-Mail: contact@thecourses.eu

Phone: 0040722977094

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.