Онлайн лагер “Заедно напред” за изграждане на лидерски умения, 13-24 юли 2020 г.

Първите Национални онлайн лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане:

Първи лагер „Заедно напред“ – 13 юли – 17 юли 2020г.
Втори лагер „Заедно напред“ – 20 юли – 24 юли 2020г.

Организатор: Младежка фондация „Арете“ България

Цели на проекта:

 • Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
 • Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
 • Включване на участниците в младежката доброволческа мрежа към фондация “Арете”;
 • Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
 • Насърчаване на младежката активност;
 • Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
 • Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България.

 Профил на участниците:

 • Младежи от ромски произход между 16 – 21 години.
 • Добър успех за първия учебен срок учебна 2019/2020г.

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в онлайн лагер за лидерски умения „Заедно Напред“.
 • Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.

 • Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по Закона за защита на личните данни.

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, изпратете всички необходими документи на e-mail: info@areteyouth.org.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 24 юни 2020 г.

Одобрените участници за младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 05 юли 2020 г.

За контакт: тел: 02/980 90 21, e-mail: info@areteyouth.org

Източник: Младежка фондация „Арете“ България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в лятното училище. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.