Предизвикателство „Зелено възстановяване“, до 21 юни

Инициативата цели да провокира визионерско мислене и да събере качествени решения за настоящите и предстоящите проблеми и да даде възможност на хора с идеи да ги развият, споделят и да намерят съмишленици.

Организатор: Грийнпийс България

Условия за участие:

  • Кандидатите могат да участват индивидуално, в екип или представляващи организация.
  • Идеята може да бъде в писмен вид, видеоклип или друга авторска форма на себеизразяване, снимка, рисунка, схема, чертеж, физически прототип макет и други.
  • Всички материали трябва да са авторски.

Цел на предизвикателството:

Наскоро Грийнпийс България публикуваха доклад „Завръщане в бъдещето – зелено възстановяване от кризата”.

Неговата цел е да отвори темата и да стимулира дискусията за това как обществото и икономиката могат да продължат в ново направление, което е базирано на зелено и устойчиво развитие. Той показва и примери в три основни направления – икономика, енергетика и градоустройство.

Идеите могат да бъдат насочени към подобряване на градската среда и енергийната система, използване на все повече възобновяеми източници, кръгова икономика и още много други теми, свързани със зелено възстановяване.

Преди да се включите в предизвикателството, запознайте се с пълната информация и правилата за участие, както и критериите за оценка тук.

За да участвате, изпратете идеите си на desislava.zhecheva@greenpeace.org

Етапи на предизвикателството:

Етап 1: Изпращане на авторски идеи: до 21 юни
Етап 2: Журиране и селекция на победители: 22-29 юни
Етап 3: Обявяване на победителите: 30 юни
Етап 4: Публично споделяне на най-добрите идеи: 1-10 юли
Етап 5: Награждаване, публично представяне на идеите и дискусия: 15 юли

След журирането:

Авторите на избраните идеи ще бъдат наградени със соларни устройства.
Избрани автори ще бъдат поканени да се включат в публично представяне на идеите си и обща дискусия.
Избрани материали ще бъдат публикувани през социалните мрежи на Грийнпийс България.

За контакт: desislava.zhecheva@greenpeace.org

Източник: Грийнпийс България

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на предизвикателството. За повече информация се обърнете към посочения организатор.