Reach for Change България търси стажант „Програми и комуникации за социални предприемачи”,  София

Стажът е особено подходящ за хора с интерес за развитие в сферата на социалното предприемачество и мотивация да допринесат за подобряване живота на деца и младежи.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: минимум 3 месеца

Работодател: Reach for change

Изисквания към кандидатите:

 • отлични комуникативни умения 
 • базов опит в координирането на процеси и проекти
 • владеене на английски език на ниво поне B1
 • интерес и готовност да изпълнявате задачи, за които нямате предишен опит
 • базови знания и умения по ПР, маркетинг, работа със социални мрежи ще се смятат за плюс
 • базови знания и умения в сферата на предприемачеството ще се смятат за плюс.

Какво предлага отганизацията:

 • ще натрупате впечатления за неправителствения и бизнес сектор и за предимствата от комбинирането на техните подходи;
 • възможност да се срещнете с много вдъхновяващи и мотивирани социални предприемачи и практици от социалния и бизнес сектор;
 • възможност да се включите в серия от обучения за социални предприемачи в периода септември – ноември;
 • опит в създаването на комуникационни кампании и поддържането разнообразни комуникационни канали – социални медии, бюлетин, уебсайт;
 • опит в планирането на публични и мрежови събития.

Специфичните задачи ще зависят от уменията и интересите на стажанта и могат да включват:

 • съдействие при организиране на обучения, събития, срещи, консултации;

 • съдействие при организирането на комуникационни кампании, създаване на съдържание и поддържане на профили в социални мрежи;

 • комуникация със социални предприемачи, партньори и колеги в мрежата на Reach for Change;

 • подкрепа за проучвания и анализ на информация.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен.

За да кандидатствате, моля изпратете своя автобиография и кратко мотивационно писмо на: bulgaria@reachforchange.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 05 юли 2020 г.

За контакт: bulgaria@reachforchange.org

Източник: NGO BG

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.