Регионална среща “Запознай се с гражданските си права!” във Варна, 10 юли 2020 г.

Национален младежки форум организира втора регионална младежка среща, целяща да запознае младежите с процеса на взимане на решения.

място на провеждане Място: Варна

период на провеждане  Дата на провеждане: 10 юли 2020 г. от 10:00 часа

Организатори: Национален младежки форум и ХАЛЕ 3

Цели на събитието:

Срещите са по проект на Европейски корпус за солидарност и са под надслов “Запознай се с гражданските си права!”. Целта на срещите е да запознаят младите хора с процеса на вземане на решения на местно ниво и как те да участват в него.

Профил на участниците:

  • представители на младежки организации или неформални групи;
  • активен младежи, живеещи в Област Варна, Област Шумен, Област Добрич или Област Търговище;
  • Възрастово ограничение за участници: 15 – 35 години.

Срещата е насочена към младежи, живеещи в Област Варна, Област Добрич, Област Шумен или Област Търговище и затова НЕ се покриват разходи за настаняване. Пътните разходи се покриват от организаторите след края на събитието при представен документ за пътуване.

 Повече информация може да намерите тук.

За да се регистрирате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за регистрация: 28 юни 2020 г.

  За повече информация: communications@nmf.bg

Източник: Facebook

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на събитието. За повече информация се обърнете към посочената организация.