Стаж в отдел “U.S. & Foreign Commercial Service” в Посолството на САЩ, София

Стажът ще започне през септември и е с продължителност минимум 4 месеца

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Продължителност: минимум 4 месеца от септември 2020 г., минимум 32 работни часове на седмица

Работодател: Посолство на САЩ в България

Службата за външна търговска услуга (U.S. & Foreign Commercial Service – FCS) на Министерството на търговията на САЩ подпомага американските компании с техните усилия да навлязат на българския пазар чрез представителство, директни продажби, лицензионни споразумения или съвместни предприятия. FCS подпомага българските компании за формиране на бизнес отношения с американски компании, като представляват американски продукти, внасят американски стоки или услуги или чрез съвместно предприятие и лицензионни споразумения, за да посочим някои от тях. FCS анализира информация за българския пазар, улеснява контактите с местния бизнес, промотира американските продукти на българския пазар и се застъпва за бизнес интересите на САЩ. Той подпомага търговските мисии в България и осигурява логистична подкрепа на американски компании, които провеждат стартиране и изложби на продукти. Софийският офис работи в тясно сътрудничество с четири други страни в Югоизточна Европа – Румъния, Сърбия, Хърватия и Гърция.

Изисквания към кандидатите:

  • Навършени 18 години;
  • Студенти, които не са граждани на САЩ в България;
  • Студенти, записани в акредитиран колеж или университет;
  • Познания в Microsoft Office 2007;
  • Добри умения за обслужване на клиенти;
  • Добро владеене на английки език (говорене, четене и писане).

Отговорности на стажанта:

  • Стажантът ще събира, анализира и изготвя доклади, подпомагащи навременната и информативна реакция при запитвания от американските компании и от нашите 100 офиса на Центъра за помощ при износа на САЩ;
  • Ще подпомага широк кръг задачи и отговорности при подготовката на търговски събития и търговски мисии;
  • Ще подпомага програмите на USDOC / Commercial Service fee-based програми, а също и изготвянето на презентации, PPT и други маркетингови части.

Повече информация може да намерите тук.

Стажът е неплатен.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и 2 препоръки до Sofia_Applications@state.gov

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 юли 2020 г.

За контакт: Sofia_Applications@state.gov

Източник: Посолство на САЩ в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.