Стаж за журналисти в Bitch Media

Неправителствената феминистка организация Bitch Media предлага отдалечен стаж за журналисти, интересуващи се от проблеми в областта на феминизма и социалната справедливост.

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: три месеца

Работодател: Bitch Media

Изисквания към кандидатите:

  • добро владеене на английски език
  • няма ограничение във възрастта
  • интерес към теми като равенството между половете, критика на поп културата, технологии и глобален феминизъм

По време на стажа, журналистите ще:

  • подготвят минимум четири онлайн статии за Bitch Media;
  • напишат поне една голяма статия за списание Bitch: Feminist Response to Pop Culture;
  • участват в редовни дискусии (от Zoom) с директора на стипендиите и членове на персонала на Bitch Media;
  • получат менторство и подкрепа при създаването, оформянето и редактирането на статии.

 Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: стипендия в размер на 2000 долара

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма от сайта.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 юни 2020 г.

 Източник: AEJ Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.