Стипендия на “Подарете книга”

Стипендията е на стойност 100 лв. и е предназначена за деца от 8 до 18 години.

 

Организатор: Фондация “Подарете книга”

Всяко дете може да си избере някаква цел от предварително зададен списък с идеи, като има доброволец, който служи за негов ментор и който да помогне с постигането на задачата. Най-хубавото е, че не е задължително да се използва списъкът, а всеки сам може да избере задачата, която го мотивира в зависимост от силните и слабите му страни!

 Условие за участие:

  • За да участвате, трябва да сте на възраст 8-18 години. Не е задължително детето да е отличиник на випуска. Изисква се само силно желание и мотивавация, която да му помогне да се изправи срещу предизвикателството и да го постигне в срок.

1.  Избери предизвикателство от зададения списък или ако искаш да постигнеш нещо друго, което не виждаш в списъка го обсъди с доброволеца си.

2.   Попълни формуляра за записване (попълва се от доброволеца). Важните неща, които трябва да отбележите са колко време ще работите по целта и периода на отчитане.

3.   Работи за постигане на целта и отчитайте редовно прогреса си чрез формуляра за отчитане на прогрес.

4.   Браво, ти положи труд и усилия и заслужи стипендията си!

Пример: Ивана иска да участва в Стипендията и обсъжда това с един от любимите си доброволци – Калина. Калина и Ивана заедно решават, че е най-добре Ивана да подобри своя английски, защото е полезно умение за бъдещето. Заедно си поставят следната цел – „Ивана ще завърши успешно онлайн обучение за ниво А1 по английски“ в срок от 5 месеца. За да постигне целта си Ивана всяка сутрин ще прави по 3 упражнения от учебната тетрадка, ще гледа по 2 видео урока и ще учи 15 нови думи, а веднъж в седмицата ще си правят с Калина видеоразговор, където заедно ще преговарят наученото. След всяка среща Калина отбелязва новите постижения във формуляра. След по-малко от четири месеца вече са постигнали целта и Ивана получава първата си стипендия! Е, време е за ново предизвикателство! 🙂

Пълна информация може да намерите тук.

За да участвате в конкурса, попълнете електронния формуляр.

Краен срок за участие: Възможно най-скоро.

За контакт: pk@podaretekniga.org

Източник: Фондация “Подарете книга”

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.