“Volunteering in Lika Summer 2020” в Хърватия, 16-31 август 2020 г.

Доброволческият проект ще създаде пространство за учене с цел развиване на нови умения чрез дейности на открито.

място на провеждане Място: Лика, Хърватия

период на провеждане  Период на провеждане: 16-31 август 2020 г.

Организатор: Outward Bound Croatia

Посрещаща организация: АКСЕЛС

Цели на проекта

Основната цел на създаването на това учебно пространство във външна среда е да се помогне на младежите да се развият до пълния си потенциал и като открият своите силни страни, които вероятно никога няма да разберат, че имат поради ограниченото пространство за растеж в нормативното пространство в класната стая. Други цели на програмата са:

  • да се повиши осведомеността за правилното разделяне на отпадъците сред доброволците;
  • да повиши осведомеността за важността на опазването на природата и околната среда;
  • да насърчи здравословни хранителни навици и научаване на използването на натурални здравословни продукти;
  • да популяризира занаятите в образователния център.

Профил на доброволците:

  • на възраст между 18-29 години
  • с интерес към темата и мотивация да участват
  • добро владеене на английски език

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, изпратете имейл на esc@outwardboundcroatia.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2020 г.

 За контакт: esc@outwardboundcroatia.com

 Източник: Outward Bound Croatia

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.