Младежки обмен “Through a Lens” в Братислава, Словакия, 31 август – 8 септември 2020 г.

Младежкият обмен ще събере 37 младежи и ръководители на групи от Словакия, България, Литва, Италия и Гърция, които да обмислят заедно различни социални проблеми чрез творческите подходи на фотографията.

Място: Братислава, Словакия

период на провеждане  Период на провеждане: 31 август – 8 септември, 2020

Изпращаща организация: Connected for Future

Цели на проекта:

  • подобряване на английския език;
  • придобиване на знания в областта на толерантността, социалното приобщаване и дискриминацията;
  • придобиване на опит в говоренето пред публика, управлението на време, разрешаването на проблеми и други области;
  • придобиване и разширяване на уменията, свързани с фотография;
  • придобиване на знания за други култури

Изисквания към кандидатите:

  • да са на възраст 18-28
  • да се интересуват от фотография
  • да са силно мотивирани да включват в дейностите на проекта
  • да имат желание да научават нови неща

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 30 евро

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 eвро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 26 юли 2020г.

За контакт: oz.students.era@gmail.com

Източник: Connected for future

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.