31/07 Трета национална младежка среща на активистите за права на човека

Срещата цели да събере на едно място млади хора с активна гражданска позиция по отношение на правата на човека, както и с интерес към доброволчеството, участвали в дейности съвместно с екипа на “Възможности без граници” или по програма “Европейски корпус за солидарност”, или реализирали собствени инициативи по темата.

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Период на провеждане: 10-12 август 2019 г.

Организатор: Сдружение “Възможности без граници”(СВГ)

Относно събитието:

Националната среща представлява тридневно събитие с разнообразни ателиета и сесии, водени от екипа и доброволците на “Възможности без граници”, които ще дадат допълнителни знания, различна перспектива и актуална информация за аспектите на младежката работа, свързана с правата на човека. Преносът на знания и полезна информация, както и създаването на контакти ще са в основата на серия от съвместни инициативи и събития през цялата 2020 г., насочени към ангажиране на местните общности в каузи с правозащитен характер. Ако искате да се запознаете с други младежи активисти, да разберете за тяхната работа, да организирате съвместно с екипа на СВГ по места акции в областта на защита правата на човека или да намерите нови партньори за бъдещи събития, както и да разберете за динамиката на голямата европейска кампания “Движение за език без омраза” след официалния й край, моля, попълнете регистрационната форма.

Профил на участниците:

  • Младежи доброволци, активисти, малдежки работници, учители и обучители, които активно работят срещу речта на омразата, и са на възраст oт 15 до 30 години

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2020 г.

За контакт: office@infopass.eu

Източник: Сдружение “Възможности без граници”(СВГ)

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочения организатор.