Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ, 2020

Целите на конкурса са развиване на творческото въображение и талант, укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност, както и споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

Организатор: Фондация „Русе – град на свободния дух“

Информация за конкурса:

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество –

А. Поезия

Б. Проза /разказ, приказка/

(Литературни есета няма да се разглеждат от журито.)

ІІ. Журналистика –

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

Б. Колективна /ученически екип/

А. За раздел литература:

  • Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас

Втора група – от V до VII клас

Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката – да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5).

Б. За журналистическия раздел:

1. Индивидуално участие:

Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас

Втора група – от V до VII клас

Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси.

2. Колективно участие:

  • Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали.

Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси.

Условие за участие:

  •  След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора/авторите, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди/Награден фонд:

Журито ще класира изпратените творби до 20 октомври 2020 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи на 24 октомври 2020 г. Списък с наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

2. Заключителният етап на Тринадесетия национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 31 октомври 2020 г. /събота/. Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително.

3. Ще бъдат раздадени грамоти и предметни награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/. Със съдействието на ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“  носителите на големите награди ще получат и парична премия в размер на 100 лв.

За да участвате в конкурса, изпратете работата си на адрес Общински детски център за култура и изкуство гр. Русе 7005, кв. „Здравец”, ул. „Околчица” 9 и по интернет на адрес: obdcki1@abv.bg

Краен срок за участие: 9 октомври 2020 

За контакт: 082 845 471

Източник: Община Русе 

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.