Бизнесът като партньор за правата на детето: Лятно онлайн училищe: 26-28 август 2020

Участниците ще придобият практически умения за увеличаване на положителното въздействие върху развитието и благосъстоянието на децата. Те ще научат как да интегрират правата на децата в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

място на провеждане Място: oнлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 26-28 август 2020

Организатор: Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Цели на обучението:

Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на защита правата на детето, корпоративната отговорност (КСО), социалните инвестиции, иновации и предприемачество. Участниците ще се потопят в работата на УНИЦЕФ за ангажиране на правителствата, компаниите и гражданското общество да поставят правата на децата в основата на своите програми за устойчиво развитие.

15 младежи ще имат възможност да обсъдят актуални за България теми от дневния ред на ООН, като Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие. Те ще се запознаят с рисковете и въздействието на бизнес дейностите, операциите и взаимоотношенията върху правата на децата и ще обсъдят възможностите за ангажиране на компаниите с международно признати практики и стандарти за тяхното опазване и развитие.

Профил на участниците:

Студенти в български университети на възраст от 19 до 29 години, изучаващи право, икономика, управление, социални дейности, педагогика, човешки ресурси, връзки с обществеността и други.

Програмата включва три модула:

• Права на децата и принципите на бизнеса,
Лектор: д-р Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата
• Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и приносът на бизнеса, Лектор: д-р Марина Стефанова, консултант на УНИЦЕФ по програмата “Business for Results”
• УНИЦЕФ и бизнесът: Партньорства със споделена стойност, Лектор: д-р Милка Семова, член на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

 Местата са ограничени, а подборът се осъществява чрез оценка на мотивацията на кандидатите.

Одобрените участници ще бъдат обявени до 18 август 2020 г.

След успешно завършване участниците ще получат сертификат.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: Участието е безплатно.

За да кандидатствате, попълнете апликационната формаапликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 август2020 г.

За контакт: имейл: bulgaria@unicef.org     тел. +359 2 / 96 96 208

 Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в лятното училище. За повече информация се обърнете към посочения организатор.