Дейност за изграждане на партньорства “North-South Cooperation for Local Youth Participation” в Португалия, 14-19 септември 2020

Проектът има за цел да подобри сътрудничеството между НПО и общини, чиято основна работа е областта на младежкото участие и в рамките на новата стратегия на ЕС за младежта и програмите „Еразъм +“ и ESC.

Място: Портимао, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: 14-19 септември 2020

Организатор: DYPALL Network (Developing Youth Participation at Local Level)

Изпращаща организация: ЦРЧР

Цели на мобилността:

 • Насърчаване на работата в мрежа и международните обмени между младежки организации и общини, като така се изгражда доверие и се създава пространство за изграждане на проекти;
 • Обменяне и популяризиране на реалности и добри практики по отношение на работата на местно ниво за овластяване на младите хора и разпространяване на методиката на партньорите на младежкото участие на местно ниво;
 • Разширяване на мрежата от партньори и създаване на конкретни последващи проекти, които да интегрират нейната методика и да подобрят пространството за споделено вземане на решения в развитието на младежката политика на местно ниво в региона;
 • Изследване на програмите Еразъм+ и ESC, наблягайки на нови ключови действия, насърчавайки възможности за по-нататъшна работа и помагайки на участниците да управляват програмата;
 • Даване на възможност и развитие на междукултурни и други професионални и социални компетенции на младежките работници чрез предоставяне и обменяне на методи за неформално образование в съответните области.

Профил на участниците:

 • младежки работници, младежки лидери, ръководители(мениджъри) на младежки проекти;
 • възраст над 18 години;
 • владеене на английски език на работно ниво;
 • участват пряко в ежедневната работа на техните организации и се интересуват от установяване на нови контакти и партньорства;
 • имат правото да решават за нови проекти и бъдещи партньорства;
 • да бъдат силно мотивирани да разширят своите компетенции в програмите „Еразъм +“ и „Европейски корпус за солидарност“;
 • да могат да присъстват по време на цялата Дейност за изграждане на партньорства.

Повече информация може да намерите тук.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2020 г.

Дата на селекция: 14 август 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт: Alexandre Fonseca, имейл: alexandre.fonseca@dypall.com, телефон: +351916979820

Източник: SALTO Youth 

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.