Доброволческа група “Young Caritas” към Каритас София

Основната цел на проекта е формиране на доброволческа група, която да се самоорганизира и да реализира свои идеи за подкрепа на хора в нужда.

място на провеждане Място: София

Организатор: Каритас София

Дейности на доброволеца:

– Участие в набирането и ангажирането на други млади хора от всякакъв произход, за сформиране на пълноценна група за YoungCaritas, включително бенефициенти по други проекти на Каритас София,
– Почистване, обновяване и подреждане на помещението за срещи, предоставено от общината,
– Развитие на партньорства с местни училища, университети и младежки групи,
– Подпомагане при разработването на политики и работни процедури
– Съдействие в групата за самоуправление, включително назначаване на ключови длъжности като председател и секретар, – Участие в разработването на нови инициативи, кампании и събития със социална насоченост,
– Изпълнение на предложените от Вас и останалите млади хора в групата инициативи,
– Подкрепа и иницииране на кампании за набиране на средства,
– Предоставяне на редовни актуализации на социалните медии и съдържание на интернет страницата на Каритас София,
– Работа върху личностните Ви качества и подпомагане на останалите млади хора за развитие на умения и изграждане на доверие с цел групата да стане напълно самоуправляваща се.

Профил на доброволците:

  • да са на възраст 18-30 години
  • да може да се разчита на тях
  •  да са креативни, ентусиазирани и с идеи за промяна на света към по-добро
  • да имат желание да организират събития, кампании и проекти заедно със свои съмишленици от друга социална среда или с различен житейски опит
  • да имат интерес към социални дейности и да се стремят да развият възможностите си на водач и организатор

Повече информация може да намерите тук.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма и се свържете с организаторите на volunteers@caritas-sofia.org

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 август 2020

За контакт: volunteers@caritas-sofia.org

Източник: NGO BG

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.