Едногодишно доброволчество в Чехия

Проектът е фокусиран върху организиране на творчески семинари, събития, лекции за доброволчество и сътрудничество с координатори на различни програми.

място на провеждане Място: Бърно, Чехия

период на провеждане  Период на провеждане:  август 2020 г. до август 2021 г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Посрещаща организация: Hnuti Brontosaurus

Дейности на доброволеца:

  • да помогне в опазването на природата и културното наследство, като част от дългосрочната работа на доброволци в повече от 100 населени места в Чешката република;
  • да обучава младежи чрез програми, стимулиращи креативността, активното гражданство и здравословното личностно развитие на младите хора;
  • да насърчава екологичния начин на живот и устойчивото развитие чрез участие в решаването на екологични проблеми и предлагане на алтернативи на потреблението.

Профил на доброволците:

  • на възраст между 18-30 години;
  • креативни, мотивирани и отворени към нови възможности;
  • умеят да общуват на английски.

 Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2020 г.

 За контакт:

absociety.info@gmail.com

 Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.