Конференция “Youth Work – The lessons from the crisis” в Австрия, 28-30 септември 2020

Можете да обмените идеите и опита си с младежки работници и експерти от цяла Европа, подобрявайки по този начин собствената си работа, като същевременно осигурявате компас за младежката работа в Европа в условията на криза.

Място: Виена, Австрия

период на провеждане  Период на провеждане: 28-30 септември 2020

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Австрия

Изпращаща организация: ЦРЧР

Работата с младежи беше изправена пред огромни предизвикателства през последните месеци в следствие на пандемията. Много въпроси изникнаха от тази гледна точка: Какви уроци научихме от това предизвикателство? Как ще функционира работата с младежи след тази криза? Трябва ли да се върнем към стария начин на работа или ще видим радикална трансформация на младежката работа в местността и в Европа?

Цели на мобилността:

  • Да 0сигури платформа за отразяване и анализ на начините, по които тази криза се е отразила върху живота на децата и младите хора, както и нашата работа.
  • Да се обсъдят новите предизвикателства, които кризата създаде, и начина, по който може най-добре да се подходи към тях.
  • Да се разгледат новите възможности (методи, средства и т.н.), които са разработени и/или подобрени.
  • Да се обменят примери за най-добри практики от методи и проекти.
  • Да се допринесе със собствен опит за подобряване на младежката работа в Европа.
  • Да се осигури пространство за работа в мрежа.

Профил на участниците:

  • тренери, младежки работници, мениджъри на младежки проекти, работещи с младежи
  • възраст над 18 години
  • владеене на английски език на работно ниво

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, а ЦРЧР поема пътните разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 23 август 2020 г.

Дата на селекция: 7 септември 2020 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. ЦРЧР, като изпращаща Национална агенция, получава информация за класирането на кандидатите. Всеки одобрен кандидат е необходимо да се свърже с ЦРЧР на имейл: TCABulgaria@hrdc.bg, като препрати имейла за потвърждение, който е получил от организатора на събитието за уточняване на финансовите условията за участие в мобилността.

За контакт: Marco Frimberger, имейл: marco.frimberger@iz.or.at, телефон: +43/1/5867544

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в конференцията. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.