Ментор в “Социални иноватори”, онлайн, юли и август 2020г.

Програма „Социални иноватори“ изисква всеки младеж да има свой ментор – служител в гражданската организация, която е заявила участие в Програмата като приемаща организация.

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Дата на провеждане: 16 юли, 5 август, 6 август 2020г.

Организатор: Български център за нестопанско право и Сдружение „Национална школа по мениджмънт”

Задачи на менторите:

Менторът е лице, което работи в приемащата организация, има необходимия професионален опит и умението да наблюдава и предоставя обратна връзка на обучаемите младежи съобразно обявените позиции за обучителни практики в организацията. Менторът ще бъде отговорен за адаптирането на насоките на Програма „Социални иноватори“ към нуждите и ресурсите на приемащата организация.

Приемащата организация може да номинира до двама  ментори,  съобразно обявените от нея позиции в обучителната практика, и да приема не повече от двама младежи за периода на Програмата.

Менторите от приемащата организация преминават през задължително обучение за запознаване със Програмата  – основните параметри и насоки за наставничество, както и необходимата административна документация. В обучението могат да участват един или няколко души, както и цели екипи от приемащата организация.

График на обученията:

  • 16 юли 2020, от 15 до 18 часа, онлайн обучение (уебинар) – за приемащи граждански организации със седалище в София и в населените места от Софийска област;
  • 5 август 2020, от 10 до 13 часа, онлайн обучение (уебинар) – за приемащи граждански организации със седалище в населените места от Северозападен регион;
  • 5 август 2020, от 15 до 18 часа, онлайн обучение (уебинар) – за приемащи граждански организации със седалище в населените места от Североизточен регион;
  • 6 август 2020, от 10 до 13 часа, онлайн обучение (уебинар) – за приемащи граждански организации със седалище в населените места от Югозападен регион;
  • 6 август 2020, от 15 до 18 часа, онлайн обучение (уебинар) – за приемащи граждански организации със седалище в населените места от Югоизточен регион.

Повече информация може да намерите тук.

Приемащата организация има право да получи сума в размер на 470 лева, която има за цел да осигури необходимите условия за организиране и провеждане на менторството, отговарящо на стандартите на Програмата за една обучителна практика. Периодът на обучителната практика следва да бъде най-малко 80 часа в рамките на 1 календарен месец или разпределени в по-дълъг период от време;

За участие в избрано обучение за ментори е необходима предварителна регистрация.

За контакт: e-mail: aylin@bcnl.org     телефон: 02/981 66 17

Източник: Български център за нестопанско право-БЦНП

YOUTHub не носи отговорност за подбора на ментори в програмата. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.