Младежки обмен “Say YES to human rights”, Пампорово, България, 10-16 август 2020г.

Проектът ще се осъществи с цел младите хора да се осведомят повече и да имат по-висока способност за справяне с проблемите, свързани с човешките права.

Място: Пампорово, България

период на провеждане  Период на провеждане: 10-16 август 2020г.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е участниците да натрупат знания за историята и защитата на човешките права, особено за документите и действията, извършени в Европа, за да хармонизират и изравнят правата за всички граждани без значение от различията. Участниците ще научат също и за списъка с човешките права, Всеобщата декларация за правата на човека, институциите, отговорни за предпазване на човешките права и ситуацията за човешките права изобщо, не само в Европа, но и за останалата част от света, като ще се наблегне на миграцията понеже е тема, за която всички трябва да имат по-висока осведоменост.

След достигане на крайните резултати участниците ще знаят:

  1. как да разпознават насилието и какви права имат;
  2. как да го предотвратят или спрат ;
  3. как да се обучат и да разберат същността на предпазването на човешките права и уважение с цел да се подобри обществото ни и да се полвияят другите граждани да подобряват европейската общност и да създават “Обединена в различията” Европа!

Профил на участниците:

  • възраст за участниците – между 16 и 30 годишни, за груповият лидер няма възрастови ограничения;
  • млади хора, студенти, младежки лидери, младежки работници, членове на НПО-та, доброволци в областта на младежта, активисти за човешките права и учители.

  Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Пътни разходи: Ще бъде осигурен автобус от София до Пампорово в деня на пристигане и деня на тръгване.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 10 юли 2020 г.

За контакт: bulgaria@cetplatform.org

Източник: CET Platform Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.